dla firm i ośrodków wypoczynkowo-leczniczych
pt. „Profilaktyka bólów kręgosłupa metodą McKenziego”

Pobierz ofertę w pliku pdf

Oferuję przeprowadzenie wyjątkowo oryginalnego, niespotykanego w Polsce, bardzo interesującego dla uczestników

szkolenia w zakresie profilaktyki i samoleczenia bólów kręgosłupa.

Zajęcia obejmują wiedzę teoretyczną oraz wskazania praktyczne. Całość oparta jest na metodzie McKenziego – najskuteczniejszej, najprostszej i najtańszej, potwierdzonej naukowo autoterapii bólów kręgosłupa.

Podczas spotkania wykorzystuję pomoce dydaktyczne własnej konstrukcji oraz własny zbiór 80 kolorowych slajdów. Przesądza to o wyjątkowych walorach edukacyjnych zajęć, czyniąc je niezwykle atrakcyjnymi, obrazowymi i zrozumiałymi dla każdego.

Oferta skierowana jest do grup zawodowych, których praca wiąże się z przeciążaniem kręgosłupa związanym z długim siedzeniem, pochyleniem lub skręceniem tułowia oraz dźwiganiem, na przykład:

 • pracownicy biurowi (praca przy komputerze i biurku),
 • pracownicy fizyczni (przy urządzeniach, kasjerki, osoby dźwigające),
 • pracownicy służby zdrowia (stomatolodzy, chirurdzy, pielęgniarki),
 • ucząca się młodzież i studenci,
 • zawodowi kierowcy.

Czas trwania szkolenia - warianty do uzgodnienia, na przykład:

 • 3 godziny (wykłady, demonstracja zasad profilaktyki oraz leczniczych ćwiczeń, odpowiedzi na indywidualne pytania),
 • 7 godzin (gdy istnieje dostępo do sali gimnastycznej) - zajęcia jak wyżej oraz dodatkowo: ćwiczenia praktyczne utrwalające prawidłowe nawyki, gimnastyka profilaktyczna i lecznicza.

Pomogę zorganizować również w ośrodkach leczniczych i wypoczynkowych przedsięwzięcia związane z profilaktyką kręgosłupa.
Ilość uczestniczących osób : do uzgodnienia.
Miejsce szkolenia: dowolne.

Korzyści dla firmy:

 • zmniejszenie absencji chorobowej pracowników: ograniczenie ilości zwolnień lekarskich, a w przypadku zwolnień - znaczne skrócenie okresu powrotu do zdrowia,
 • wzrost wydajności pracy dzięki wzrostowi komfortu jej wykonywania,
 • w zdarzających się skrajnych przypadkach - uniknięcie trwałej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej pracownika.

Korzyści dla pracownika:

 • wykonywanie pracy w większym komforcie oraz wzrost wydajności pracy,
 • osoby z pierwszymi oznakami dolegliwości unikną ich w ogóle lub znacznie ograniczą ich występowanie w przyszłości,
 • zaoszczędzenie wydatków na leki i wizyty lekarskie,
 • umiejętność radzenia sobie w wielu sytuacjach dnia wobec występujących zagrożeń przeciążeniem kręgosłupa,
 • osoby z zaawansowanymi bólami kręgosłupa zredukują je do minimum.

W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji (tel. 603 590 255) lub e-mail ( KONTAKT).

 

Z poważaniem

mgr inż. Stanisław Szabuniewicz
instruktor odnowy biologicznej

Plan wykładu
„Profilaktyka bólów kręgosłupa metodą McKenziego”

I. Część teoretyczna
   - Budowa kręgosłupa
   - Przyczyny wywołujące ból
   - Metoda McKenziego
   - Teoretyczne podstawy profilaktyki
II. Część praktyczna
    - Ćwiczenia McKenziego
    - Profilaktyka w praktyce
III. Odpowiedzi na indywidualne pytania

 

Obok: S. Szabuniewicz z modelem dynamicznym kręgosłupa (ochrona patentowa na obszarze UE).

Podczas jednego z wykładów w Ośrodku Wczasów Zdrowotnych "U Zbója" w Gołubiu Kaszubskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry