Rysunek przedstawiony obok (bez górnego drogowskazu „Metoda McKenziego”) znalazłem w książce pt. „Bóle i dysfunkcje kręgosłupa” Prof. dr hab. med. Artura Dziaka – dla mnie i dla wielu najwybitniejszego polskiego specjalisty w tym zakresie. Rysunek opatrzony był podpisem: „Chory ma do wyboru wiele dróg. Niestety do chwili obecnej nie wiadomo, która z tych dróg najszybciej doprowadzi go do upragnionego celu – życia bez bólu; sprawą nauki jest jak najszybciej tę drogę wykryć”.

Niech mi będzie wolno odpowiedzieć na powyższe wyzwanie: jako pacjent z chorym kręgosłupem przeszedłem wiele różnych terapii (poza operacją, oczywiście) i dziś twierdzę z przekonaniem: nauka i praktyka znalazły już sposób na pomoc i szybką poprawę – jest to metoda McKenziego. Dlatego pozwoliłem sobie dorysować na górze nowy drogowskaz.

Rysunek publikowany za zgodą Autora i Wydawnictwa Medicina Sportiva.

Do góry