Im dłużej żył i praktykował, z tym większą rozpaczą
i zdumieniem przekonywał się, że chory może wyleczyć się
jedynie dzięki samemu sobie i że medycyna
nie ma z tym nic wspólnego.
„Zazdrość i medycyna”
Michał Choromański, lekarz i pisarz

Przedmowa

Ćwiczenia fizyczne, podobnie jak piosenka, są dobre na wszystko! Aktywność fizyczna nabiera coraz większego znaczenia, szczególnie teraz, kiedy w pośpiesznym życiu naszej epoki znajdujemy coraz to mniej czasu dla umęczonego bezruchem ciała. Nie bez znaczenia jest i to, że z powodu sedenteryjnego trybu życia i pracy oraz własnego lenistwa, zamiast zażywać dobrodziejstw ruchu, coraz częściej sięgamy po przeróżne pigułki czy też poddajemy się „cudownym” masażom i odnowicielskim zabiegom, mającym jakoby ratować nasze ciała i dusze.

Jakże niewielu ufnych we wszechmoc medycyny czy też tak modnej obecnie pseudomedycyny, czyli „leczenia” pozorowanego, zdaje sobie sprawę z tego, że pomijając leczenie operacyjne, żadnej przewlekłej dysfunkcji bólowej kręgosłupa jakimkolwiek leczeniem biernym wyleczyć nie można! Na szczęście możliwe są zaleczenia, ale... są one jedynie zależne od nas samych, czyli wymagają wzięcia współodpowiedzialności za leczenie. Dopiero rzetelne wykonywanie ćwiczeń leczniczych i odpowiednie prowadzenie się oznaczają możliwość przywrócenia pożytecznego i radosnego trybu życia!

Leczenie ruchem chorób i zespołów bólowych kręgosłupa ma bardzo długą tradycję, ale nie zawsze dobór, stopniowanie i nasilenie ćwiczeń są prawidłowe i odpowiadające rodzajowi dysfunkcji czy stopniowi „zużycia” kręgosłupa.

Autorzy Poradnika, wybitni profesjonaliści w dziedzinie postępowania w dysfunkcjach bólowych kręgosłupa, prezentują optymalne zestawy ćwiczeń leczniczych, które pod nadzorem ortopedy i specjalisty rehabilitacji ruchowej mogą być z najwyższym pożytkiem stosowane.

Artur Dziak
Emerytowany profesor zwyczajny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Założyciel i wieloletni kierownik Kliniki
Ortopedii i Rehabilitacji

Do góry