Stanisław Szabuniewicz, Aleksandra Orlikowska, Wiesław Niesłuchowski

Wiesław Niesłuchowski – lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej. Całe życie zawodowe poświęcił rehabilitacji, zwłaszcza chorób kręgosłupa. Stworzył Poradnie Rehabilitacji i Chorób Kręgosłupa „Vigor” w Warszawie, którymi kieruje do dziś. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Leczenie i profilaktykę dolegliwości kręgosłupa propaguje również w programach telewizyjnych i radiowych.

Aleksandra Orlikowska - dr nauk kultury fizycznej, fizjoterapeuta. Wieloletni wykładowca na kierunku Fizjoterapia i Odnowa Biologiczna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Od 20 lat prowadzi Gabinet Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej w Gdyni.

Stanisław Szabuniewicz - inżynier, instruktor odnowy biologicznej, absolwent Politechniki Gdańskiej i Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Od 20 lat skutecznie walczy z własnymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Jest autorem pierwszego w Polsce poradnika promującego metodę McKenziego w profilaktyce bólów kręgosłupa, który został wyróżniony między innymi Nagrodą Specjalną „Quo Vadis”. Założył portal internetowy AkademiaKręgosłupa.pl oraz Polskie Stowarzyszenie Pacjentów z Bólami Krzyża.

Do góry